Nasakarta
1%
Zľava
Verejné záujmy

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Galéria - (13)

Popis

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. patrí k dominantným a stabilným spoločnostiam východoslovenského regiónu. Zamestnáva viac ako 2000 ľudí, denno-denne zásobuje pitnou vodou takmer milión obyvateľov, spravuje cca 5500 km vodovodnej siete a viac ako 1700 km kanalizačnej siete. Uvedomujúc si svoju spoločenskú zodpovednosť, svoju činnosť podriaďuje ochrane životného prostredia a pri svojich aktivitách nezabúda ani na sociálnu pomoc v oblasti svojho pôsobenia. Ambíciou vodárenskej spoločnosti je zlepšiť kvalitu života obyvateľstva v regióne pôsobnosti a to v dodávke kvalitnej pitnej vody verejnými vodovodmi ako aj v odvádzaní odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre vyšší počet obyvateľov a ostatných odberateľov napojených na vodovodnú a kanalizačnú sieť.
Prinášame Vám to najcennejšie...

Otváracia doba

  • Pondelok: Zatvorené
  • Utorok: Zatvorené
  • Streda: Zatvorené
  • Štvrtok: Zatvorené
  • Piatok: Zatvorené
  • Sobota: Zatvorené
  • Nedeľa: Zatvorené

Štítky

  • vodarne.eu
  • VVS